Column

DGA financieel wederom de klos

Recent is het belastingplan 2024 door de Tweede Kamer aangenomen. In dit belastingplan zijn maatregelingen opgenomen om de koopkracht te ondersteunen. Zo gaan onder andere het minimumloon en de toeslagen omhoog. Maatregelen die natuurlijk te begrijpen zijn gezien de stijging van de kosten van levensonderhoud. In de begroting voor volgend jaar zal hier dekking voor gezocht moeten worden.

Het vreemde is dat deze dekking vooral wordt gezocht bij DGA’s (iemand die werkt voor een BV waarvan hij 5% of meer van de aandelen heeft). Veel MKB-ondernemingen worden door middel van een BV gedreven. Vorig jaar, bij het belastingplan 2023, was deze DGA ook al de klos. Zo steeg de heffing van vennootschapsbelasting over een winst van € 400.000 in de BV met 48%! Voor 2024 kan de DGA wederom een aanzienlijk hogere belastingheffing tegemoetzien.

De belastingheffing op dividenduitkeringen (de zogenaamde aanmerkelijkbelangheffing) gaat omhoog van 26,9% naar 33%. De verhoging van dit tarief in combinatie met de verhoging van de vennootschapsbelasting vorig jaar heeft tot gevolg dat een DGA geconfronteerd kan worden met een heffing van 50,26%! Over iedere euro winst in de BV houdt hij in privé maar € 0,49 over! Het hoogste tarief van een werknemer in dienstbetrekking bedraagt 49,5%. En dan te bedenken dat een DGA veel meer risico’s loopt dan een werknemer omdat hij meestal privé garant moet staan voor financieringen voor zijn ondernemingen. Laat staan dat deze DGA een 36-urige werkweek heeft.

Daarnaast speelt mee dat de belastingheffing op vermogen (box 3) dit jaar aanzienlijk gestegen is en in 2024 wederom gaat stijgen, van 32% naar 36%. DGA’s bouwen geen pensioen op bij een pensioenfonds, en proberen veelal ter compensatie vermogen in box 3 op te bouwen. De verhoging van de box 3 heffing zal hen dan ook in de portemonnee raken.

Al deze veranderingen hebben voor veel DGA’s dus een hogere belastingheffing tot gevolg. Hierdoor zullen meer ondernemers over de grens gaan kijken naar mogelijkheden om hun onderneming te verplaatsen naar het buitenland. Dit komt de belastingopbrengsten in Nederland niet ten goede.

De politiek zou zich langzamerhand moeten gaan afvragen of ze niet de grens van maximale heffing voor een DGA overschreden hebben. Anders gaat de DGA zichzelf wel afvragen of het nog de moeite waard is om risico te lopen, lange werkweken te hebben en per saldo meer belasting te betalen dan een werknemer in loondienst. Het MKB is de grootste werkgever van Nederland. Daar zou politiek Nederland zuiniger op moeten zijn!

Lees hier de hele column uit de Navenant.

Door:

mr.

Niels Kusters RB

Belastingadviseur

Gerelateerde artikelen